Apa saja yang tidak boleh dicantumkan dalam surat lamaran?

Apa saja yang tidak boleh dicantumkan dalam surat lamaran? nama calon pendidikan calon jenis kelamin tempat tinggal calon cita-cita calon Berdasarkan pilihan di atas, jawaban yang paling tepat adalah: E. cita-cita calon.

Kelas Dunia